I Love You Forever

Tôi Muốn Trở Thành Bạn Của Tất Cả Mọi Người I Want Become A Friend Of EveryBody

Trung Tâm Cứu Hộ Máy Tính: Hiển thị lời bài hát lên wmp

Hiển thị lời bài hát lên wmp

Để hiển thị được lời bài hát các bạn hãy bật nó lênBạn hãy mở bài hát muốn hiển thị lời rùi làm theo các bước sauCác bạn nhớ chỉ thực hiện được trên wmp10 và wmp11 thui nha!


Click chuột phải vào bài hát mà bạn muốn hiển thị chọn thẻ Advanced Tag Editor
Sau đó bạn chọn thẻ Lyrics rùi nhấn Add và đánh lời bài hát vào đó là OK