I Love You Forever

Tôi Muốn Trở Thành Bạn Của Tất Cả Mọi Người I Want Become A Friend Of EveryBody

Trung Tâm Cứu Hộ Máy Tính: Sửa lỗi Font khi duyệt web với IE

Sửa lỗi Font khi duyệt web với IE

Mở trình duyệt IE
Vào tools \ Internet OptionsSau đó sẽ hiện lên 1 bảng bạn click vào Accessibility góc phải đó


Bạn tick vào ô thứ 2 và 3 là OK